Phòng thí nghiệm GCL Hà Nội tự hào nhận được chứng chỉ ISO / IEC 17025 từ BoA (Cục Công nhận)


Phòng thí nghiệm GCL Hà Nội tự hào nhận được chứng chỉ ISO / IEC 17025 từ BoA (Cục Công nhận)


Chứng chỉ ISO / IEC 17025
Ngày 08/07/0222, Phòng thử nghiệm GCL Ha Noi hân hạnh và vinh dự đón nhận giấy chứng nhận ISO/IEC 17025 với số VILAS 1451 từ BoA.
Nhãn hiệu VILAS của Phòng thí nghiệm GCL Hà Nội
VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA - Bureau of Accreditation Vietnam, BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APAC và PAC)
Mr.Yu và đại diện BoA
Phòng thử nghiệm GCL Hà Nội được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận công nhận Phòng thử nghiệm GCL Hà Nội đạt tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017.
Tham dự buổi lễ có ông Michael Yu, Louise, Victor và Eric
Giấy chứng nhận được cấp cho 04 lĩnh vực chính là an toàn, EMC, hiệu suất năng lượng và tần số vô tuyến.Đây là thành quả nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo và thử nghiệm viên GCL trong suốt một năm qua. Sự kiện này đánh dấu bước nhảy trong giai đoạn phát triển dịch vụ thử nghiệm của công ty cũng như tạo đà phát triển cho các phòng thử nghiệm chi nhánh ở HCM,Binh Duong,Hai Phong.
Đây là quyết định công nhận của GCL Hà Nội và danh sách công nhận khảo thí do BoA cấp (để biết chi tiết vui lòng xem trong tệp tải xuống).

 Download File