PTN GCL HCM so sánh liên phòng với PTN Điện Quang lĩnh vực an toàn điện


PTN GCL HCM so sánh liên phòng với PTN Điện Quang lĩnh vực an toàn điện sản phẩm đèn LED theo tiêu chuẩn IEC 60598-1 & IEC 60598-2-4


PTN GCL tới PTN Điện QuanPTN GCL tới PTN Điện Quang nhận mẫu thửg nhận mẫu thử
Chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng được GCL HCM tổ chứng hàng năm, mục đích nâng cao tay nghề thử nghiệm viên cũng như phát triển mối quan hệ bền vựng giữa các phòng thử nghiệm theo hệ thống ISO IEC 17025.
Đèn điện thông dụng di động – An toàn
Sản phẩm đèn điện luôn là sản phẩm phổ biến và thông thường sử dụng trên thị trường hiện nay. Do đó tính an toàn và hiệu suất của đèn luôn đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã phối hợp với PTN Điện Quang
để phương pháp thử: TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1) & TCVN 7722-2-4:2013 (IEC 60598-2-4 )

Chia Sẻ

Tin Liên Quan