Quý khách hàng thân mến ! Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ GCL.
Trước hết, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với phòng thử nghiệm GCL, để cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi đã chuẩn bị một cuộc khảo sát để lắng nghe góp ý quý giá của bạn.
Vui lòng đánh giá các yếu tố khảo sát này theo cấp độ bên dưới:

1. Đáp ứng các yêu cầu?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
2. Độ chính xác của thông tin?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
3. Tính nhất quán trong dịch vụ?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
4. Bảo mật thông tin về sản phẩm/ Công ty bạn?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
5. Phản hồi để đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
6. Dịch vụ đăng kí mẫu/ Điều phối khách hàng?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
7. Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
8. Phản hồi của chúng tôi đối với sự liên lạc của bạn?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
9. Thời gian thử nghiệm?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
10. Phản hồi của chúng tôi đối với các yêu cầu đặc biệt của bạn?
Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất tốt
Tên công ty  *
Điện thoại  *
Hộp thư  *