HỘI THẢO PCN GLOBAL 2024 "KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ NHÀ MÁY"


PCN - GCL


Bấm vào GIF để xem các video giới thiệu khác
Hội thảo ngày 29/03/2024 tại Bình Dương, chúng tôi đã giới thiệu về Kiểm định và đánh giá nhà máy. Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận đường dẫn các video tại hội thảo của chúng tôi.
Kevin Jin - Người phụ trách phần thuyết trình về Kiểm định và đánh giá nhà máy
- Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin chung về Kiểm tra nhà máy: Kiểm tra nhà máy là đánh giá chuyên sâu về việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành, yêu cầu pháp lý và nghĩa vụ hợp đồng của cơ sở sản xuất. Nó nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm nhất quán, môi trường làm việc an toàn và thực hành đạo đức. Cuộc kiểm toán bao gồm kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của cơ sở, chẳng hạn như chứng nhận ISO 9001, nêu bật cam kết về chất lượng, sự hài lòng của khách hàng và cải tiến liên tục. Nói cách khác, ISO 9001 là tiêu chuẩn QMS được công nhận rộng rãi, cung cấp khuôn khổ cho các tổ chức nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định một cách nhất quán. Cơ sở của tiêu chuẩn ISO nằm ở bảy nguyên tắc quản lý chất lượng (QMP), cung cấp cho các tổ chức hướng dẫn để cải thiện chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
- ISO 9001 là tiêu chuẩn kiểm tra cơ bản và thời gian kiểm tra có thể khác với quy định của các quốc gia. Ví dụ: Inmetro Brazil, CCC Trung Quốc, Châu Âu tiến hành thanh tra một lần mỗi năm, thanh tra TISI của Thái Lan 3 năm một lần, thanh tra CR của Việt Nam 4 lần mỗi 3 năm và thanh tra nhà máy BIS ISI chỉ một lần thanh tra nhà máy lần đầu và không hơn nếu không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra.

Danh sách các chủ đề hội thảo của chúng tôi:
Giới thiệu hệ thống PCN & GCL
Hệ thống chứng nhận ASEAN
Hệ thống chứng nhận sản phẩm châu Mỹ Latinh
Hệ thống chứng nhận Trung Quốc & Đài Loan
Hệ thống chứng nhận Trung Đông
Hệ thống chứng nhận Châu Phi
Hệ thống chứng nhận Ấn Độ
Hệ thống phòng thử nghiệm GCL
GCL Việt Nam
Kiểm tra an toàn điện của sản phẩm
Kiểm tra hiệu suất năng lượng của sản phẩm
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận EMC toàn cầu
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận RF & Viễn thông toàn cầu
Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng
Kiểm định và đánh giá nhà máy

Xin cảm ơn!

Xem các video giới thiệu khác ở đây
Dưới đây là video giới thiệu về Kiểm định và đánh giá nhà máy.

 Video: