Máy Thu EMC


ESCI EMC Test Receiver


ESCI EMC Test Receiver
 Máy thu EMC test revicer ESCI là máy thu đo tuân thủ tiêu chuẩn cho các phép đo EMC trong dải tần 9kHz tới 3 GHz, được ứng dụng trong các phòng thí nghiệm. Máy thu ESCI đo phát xạ điện từ theo tiêu chuẩn TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), TCVN 7186 (CISPR 15)
 ESCI hoạt động trưc quan, các chức năng phân tích EMI mạnh mẽ cho ra kết quả nhanh chóng, chính xác:
- Các phép đo điện áp nhiễu sử dụng mạng ổn định trở kháng LISN
- Bộ thu EMI và bộ phân tích phổ được tích hợp trong mục hiển thị MIXED MODE
- Chức năng đánh dấu và hiển thị đường tín hiệu liên tục để có được các phép đo chính xác
- Đo đồng thời nhiều đường tín hiệu để đánh giá song song : tựa đỉnh, trung bình…
- Thư viện các đường giới hạn theo tiêu chuẩn
 Đặc tính:
- Tổng độ không đảm bảo đo 1,0 dB (<3 GHz) và 1,5 dB (3 GHz đến 7 GHz)
- Mức ồn trung bình được hiển thị với loại tiền khuếch đại. –153 dBm (10 Hz)
- Mười hai bộ lọc chọn trước lên đến 3 GHz
- Tín hiệu dò: gần đỉnh, trung bình, CISPR-trung bình, RMS, RMS-trung bình